Enda pane zvauri kuda

BHAIBHERI RINOMBODZIDZISEI CHAIZVO?

Kubhabhatidzwa Uye Ushamwari Hwako naMwari (Chikamu 3)

Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 18 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Kubhabhatidzwa semuKristu kunorevei? Bhaibheri rinoti ndezvipi zvinofanira kuitwa nemuKristu anenge azvitsaurira kuna Mwari?