Enda pane zvauri kuda

BHAIBHERI RINODZIDZISEI?

Jesu Kristu Ndiani? (Chikamu 1)

Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 4 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Verenga unzwe kuti sei Jesu aisangovawo hake munhu akanaka.