Nyaya ino inobva muchitsauko 1 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Dzidza kuti nei zvichikosha kuziva zita raMwari uye kurishandisa.