Enda pane zvauri kuda

Zvinotaurwa Nevezera Rako

Ona mavhidhiyo evechiduku vari munyika dzakasiyana-siyana vanotaura nezvematambudziko oupenyu uye kukunda kwavanoaita.

 

Kuverenga Bhaibheri

Vamwe vanhu vanoomerwa nekuverenga, asi kuverenga Bhaibheri kunobatsira. Inzwa vechidiki 4 vachitaura kubatsirwa kwavakaita nekuverenga Bhaibheri.

Kutenda Kuti Mwari Ariko

Vhidhiyo iyi yemaminitsi 3 iri kuratidza vari kuyaruka vachitsanangura zvinoita kuti vabvume kuti kune Musiki.

Uhwu Ndihwo Upenyu

Unoda kugutsikana muupenyu here? Ona vhidhiyo inoratidza kufara kuri kuita Cameron pasinei nenyika yaari kugara.

Mari

Inzwa mazano nezvokushandisa mari zvakanaka, kuisevha, uye kusanyanya kuida.

Kuva Neutano Hwakanaka

Zvinokuomera here kuti udye zvinovaka muviri uye kuita maekisesaizi? Muvhidhiyo ino vechiduku vanotaura zvavanoita kuti vave neutano hwakanaka.

Chimiro

Nei kuva nemuviri wakanaka riri dambudziko rakakura kune vechiduku? Vangabatsirwa sei?

Kuverengera

Inzwa kuti vechiduku vanoti kudii nezvezvakaipira kuverengera uye zvakanakira kunyatsoshandisa nguva yako nokuchenjera.

Mafoni

Vechiduku vakawanda vanoona zvakavaomera kuti vararame vasina foni. Ndezvipi zvakanakira uye zvakaipira kuva nefoni?

Kushungurudzwa Panyaya Dzepabonde

Inzwa zvinotaurwa nevechiduku vashanu nezvekushungurudzwa uye zvaungaita kana uchinge washungurudzwa.