Ona kuti Mwari akapindura sei munyengetero waHezekiya achiita chishamiso. Dhaunirodha nyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!