Enda pane zvauri kuda

Nyaya dzomuBhaibheri Dzokudzidza

Kupomerwa Zvenhema!

Dzidza kubva pane zvakaitwa naJosefa. Dhaunirodha nyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!