Enda pane zvauri kuda

Nyaya dzomuBhaibheri Dzokudzidza

Murume Aizvininipisa Uye Ainge Akashinga

Dzidza kubva pane zvakaitwa naJona. Dhaunirodha nyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri, uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!