Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nyaya dzomuBhaibheri Dzokudzidza

Usatamba Neshamwari Dzakashata!

Dzidza kubva pane zvakaitwa naDhina. Dhaunirodha nyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!

 

Dzimwe Nyaya Pachikamu Chino

Ukatsiurwa Teerera Uchizvininipisa

Ungadzidzei pane zvakaitwa naNatani paaitsiura Dhavhidhi?

Ngwarira Kuti Usava Nezvido Zvakaipa

Ita basa iri, uye ita sokunge uri kuona zvaiitika panyaya yaDhavhidhi naBhati-shebha. Tinodzidzei?

Mwari Anoporesa Hezekiya

Verenga nyaya iyi yomuBhaibheri woona kuti ingakubatsira sei kunatsiridza minyengetero yako.