Enda pane zvauri kuda

Nyaya dzomuBhaibheri Dzokudzidza

Zvaungaita Kuti Uwane Shamwari Dzakavimbika

Dzidza kubva pane zvakaitwa naJonatani naDhavhidhi. Dhaunirodha nyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri, uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!