Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nyaya dzomuBhaibheri Dzokudzidza

Ngwarira Kuti Usava Nezvido Zvakaipa

Dzidza kubva munyaya yaDhavhidhi naBhati-shebha. Dhaunirodha nyaya iyi, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!

Dzimwe Nyaya Pachikamu Chino

Ukatsiurwa Teerera Uchizvininipisa

Ungadzidzei pane zvakaitwa naNatani paaitsiura Dhavhidhi?

Mwari Anoporesa Hezekiya

Verenga nyaya iyi yomuBhaibheri woona kuti ingakubatsira sei kunatsiridza minyengetero yako.

Mwari Akapindura Munyengetero waNehemiya

Dzidza nezvaNehemiya woona kuti akabatsirwa sei kuti akunde vanhu vaimupikisa.