Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

NYAYA DZOMUBHAIBHERI DZOKUDZIDZA

Ukatsiurwa Teerera Uchizvininipisa

Ona kuti Dhavhidhi akaratidza sei kuti apfidza pachivi chake naBhati-shebha uye kuti nei Jehovha akamuregerera. Dhaunirodha nyaya iyi, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!

Dzimwe Nyaya Pachikamu Chino

Ngwarira Kuti Usava Nezvido Zvakaipa

Ita basa iri, uye ita sokunge uri kuona zvaiitika panyaya yaDhavhidhi naBhati-shebha. Tinodzidzei?

Mwari Anoporesa Hezekiya

Verenga nyaya iyi yomuBhaibheri woona kuti ingakubatsira sei kunatsiridza minyengetero yako.

Mwari Akapindura Munyengetero waNehemiya

Dzidza nezvaNehemiya woona kuti akabatsirwa sei kuti akunde vanhu vaimupikisa.