Enda pane zvauri kuda

Mibvunzo Inobvunza Vechiduku​—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 1

Mibvunzo Inobvunza Vechiduku​—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 1

‘Ndingataura sei nevabereki vangu?’ ‘Ndingaitei kuti ndive neshamwari?’ ‘Kuita zvepabonde musingadanani kwakaipirei?’ ‘Sei ndichinyanya kusuruvara?’

Kana wakambozvibvunza mibvunzo iyi, hausi woga. Zvichienderana nekwawakatsvaka rubatsiro, unogona kunge wakapiwa mhinduro dzakasiyana-siyana. Bhuku rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku​—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 1, rinogona kukubatsira. Mazano arimo anobatsira nokuti anobva muBhaibheri. Shoko raMwari rabatsira vakawanda kuti vakurire matambudziko avanosangana nawo muupenyu. Ona kuti ringakubatsirawo sei!

Bhuku iri rinokurukura nyaya dzinotevera:

  • Zvokuita Nevomumhuri

  • Zvauri

  • Muchikoro Uye Kunze

  • Zvepabonde, Tsika Uye Rudo

  • Maitiro Ekuzvikuvadza

  • Nguva Yaunenge Usina Zvokuita

  • Kunamata Kwaunoita

  • Mashoko Okuwedzera Kuvabereki

Unogona kukopa bhuku iri paPDF, kana kuti kukumbira bhuku rakadhindwa nokunyorera kuhofisi yedu. Cherechedzai Kuti: PDF yebhuku iri yava kukwanisa kuita kuti unyore pane dzimwe nzvimbo. Kana mudziyo waunoshandisa uine software inoita kuti ukwanise kunyora paPDF, unogona kunyora zvaunofunga uye mhinduro dzako mubhuku racho.