Shandisa pepa iri kuti uone zvaunofanira kuita kana une zvawakanganisa.