Zvinhu zvitatu zvaungaita kuti ubatsire mumwe munhu anoda rubatsiro!