Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Nei Tichipinda Misangano paImba yeUmambo?

Nei Tichipinda Misangano paImba yeUmambo?

 Zvapupu zvaJehovha zvinoita misangano kaviri pavhiki panzvimbo dzinonzi Dzimba dzeUmambo. Chii chinoitwa ipapo, uye uchabatsirwa sei kana ukapindawo?

 Chii chinoitwa paImba yeUmambo?

 PaImba yeUmambo ndipo panotsanangurwa mazano anobatsira anobva muBhaibheri. Misangano inoitwa ipapo inogona kukubatsira:

  •   kudzidza chokwadi nezvaMwari.

  •   kunzwisisa zvinhu zviri kuitika munyika.

  •   kuti uve munhu anoita zvakanaka.

  •    kuti uwane shamwari dzakanaka.

 Waizviziva here? Nzvimbo inoitirwa misangano neZvapupu zvaJehovha inonzi Imba yeUmambo nekuti panonyanya kutaurwa nezveUmambo hwaMwari.​—Mateu 6:9, 10; 24:14; Ruka 4:43.

 Nei uchifanira kupindawo?

 Zvinodzidzwa ipapo zvinokubatsira. Mazano eBhaibheri anokurukurwa pamisangano yeZvapupu zvaJehovha anokubatsira kuti ‘uwane uchenjeri.’ (Zvirevo 4:5) Izvi zvinoreva kuti Bhaibheri rinogona kukubatsira kuti uite zvisarudzo zvakanaka muupenyu. Rinogonawo kukubatsira kuti upindure mibvunzo mikuru yeupenyu, kusanganisira inotevera:

 Dzimwe hurukuro dzinokurukurwa pamisangano yatinoita pakupera kwevhiki dzine misoro inotevera:

  •   Nei Uchifanira Kutungamirirwa neBhaibheri?

  •   Ungawanepi Rubatsiro Munguva Dzenhamo?

  •   Zvatiri Kuitirwa neUmambo hwaMwari Iye Zvino.

 “Mumwe wandaidzidza naye akauya kumisangano yedu. Akagara nemhuri yedu, uye takaona pamwe chete naye mabhuku ataishandisa. Tapedza, akandiudza kuti akabayiwa mwoyo nemhinduro dzaipiwa nevanhu pazvikamu zvaida kuti vateereri vapindure. Akataurawo kuti kuchechi kwavo havana zvinhu zvekudzidza zvakanyatsorongwa sezvatinoita.”​—Brenda.

 Waizviziva here? MuImba yeUmambo unogara chero paunoda, uye hapana ndiro yemari inofambiswa.

 Uchakurudzirwa nekushamwaridzana nevamwe. Bhaibheri rinotaura kuti chimwe chezvikonzero zvinoita kuti vaKristu vaungane ndechekuti ‘vakurudzirane.’ (VaHebheru 10:24, 25) Ushamwari hwakanaka hwevanhu vanoda Mwari uye vanoda vamwe kupfuura kuda kwavanozviita, hunozorodza munyika ino ine vanhu vanongoda kuita zvakavanakira.

 “Kana ndikaswera ndichishanda, ndinosuruvara uye ndinonzwa ndaparara, asi vanhu vanenge vari paImba yeUmambo vanoita kuti ndinzwe zviri nani. Pandinenge ndiri munzira kubva kumusangano, ndinonzwa kufara uye ndinonzwa ndagadzirira zuva rinotevera.”​—Elisa.

 Waizviziva here? Pasi rese pane ungano dzeZvapupu zvaJehovha dzinopfuura 120 000, dzinoungana panzvimbo dzekunamatira dzinopfuura 60 000. Gore rega rega, paavhareji Dzimba dzeUmambo dzinenge 1 500 dzinovakwa kuitira vanhu vanenge vachiwedzera. a

a Kuti uwane nzvimbo inopindirwa misangano, enda paindaneti papeji yakanzi ““Misangano Yedu Yeungano” wobaya pakanzi “Tsvaga Nzvimbo Iri Pedyo Newe.”