Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ko Kana Ndichimanikidzwa Kuita Bonde?

Ko Kana Ndichimanikidzwa Kuita Bonde?

Unogona kufunga kuti, “Ko ndikangobvuma hangu pane chakaipa here. Handiti munhu wose ndizvo zvaari kuita here?”

Chimbofunga izvi!

Zvazviri muupenyu: Haasi munhu wose ari kuzviita.

Ichokwadi kuti dzimwe nyaya dzaunoverenga dzinogona kuratidza kuti vanhu vakawanda ndizvo zvavari kuita. Somuenzaniso, imwe ongororo yakaitwa kuUnited States yakaratidza kuti vana pavanozopedza sekondari, vana 2 pa3 voga voga munyika iyoyo vanenge vava kuziva bonde. Asika izvozvo zvinoratidza kuti mwana 1 pa3 voga voga haasi kuita bonde.

Chii chinoitika kune vanoita bonde? Vanoongorora vakaona kuti vechiduku vakawanda vanoita izvi vanopepuka bako mvura yanaya vasangana nematambudziko ari pasi apa.

Kushungurudzika. Vechiduku vakawanda vanoita bonde vasati varoora kana kuroorwa vanozozvidemba pashure pacho.

Kuita bonde usati waroora kana kuroorwa kwakafanana nokushandisa pikicha yakanaka sechokutsikira padhoo

Kusavimbana. Pashure pokuita bonde mumwe nomumwe anotanga kuzvibvunza kuti, ‘Ndini ndoga here munhu waarara naye kana kuti kune vamwe?’

Kurwadziwa. Nechomumwoyo vasikana vakawanda vanoda munhu anovadzivirira kwete anovashandisa. Uye vakomana vakawanda havazonzwi vachida vasikana vavakamborara navo.

Chinhu chinokosha: Muviri wako unokosha chaizvo, hausi wokungotambisa. Ratidza kuti uri munhu akatsiga nokuteerera mirayiro yaMwari yokusaita bonde usati waroora kana kuroorwa. Paunozoroorwa kana kuroora wakasununguka kuita bonde. Hauzosangani nematambudziko akadai sekushungurudzika, kuzvidemba nemamwewo anosanganwa nawo nevanhu vanoita bonde vasina kuroora kana kuroorwa.—Zvirevo 7:22, 23; 1 VaKorinde 7:3.