Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ko Kana Ndisingakwani Pachikwata Chacho?

Ko Kana Ndisingakwani Pachikwata Chacho?

Zvaunogona kuita

Chokutanga, ona kuti haunzwi uchikwana pachikwata chevanhu vakaita sei.

Zera:

Handinzwi ndichikwana pavanhu . . .

 • vezera rangu

 • vechiduku asi vari vakuru kwandiri

 • vakuru

Pakuita zvimwe zvinhu:

Handinzwi ndichikwana pavanhu . . .

 • vanogona kumhanya

 • vane matarenda

 • vanorova chikoro

Unhu:

Handinzwi ndichikwana pavanhu . . .

 • vanoita zvinhu vakatsiga

 • vanozivikanwa nevanhu vakawanda

 • vanongofarira kutamba vari kapoka vasingafaririwo vamwe

Chechipiri, sarudza mashoko anotsanangura zvaunoita paunenge uri pane vanhu vawataura pamusoro apa.

 • Ndinonyepedzera kuita senge ndinofarira zvavanofarira kana kuita zvavanoita.

 • Ndinotanga kutaura zvandinofarira ndosiyana nezvavari kutaura.

 • Ndinoramba ndakati zii ndichitsvaga mukana wokusvova.

Chechitatu, iwe tanga kuita chimwe chinhu! Usatarisira nguva dzose kuti vanhu vatange kutaura newe, dzimwe nguva ndiwe unofanira kutanga kutaura navo. (VaFiripi 2:4) Ungazviita sei?

Usangoti kwati-kwati nevanhu vezera rako. Funga izvi: Uri kuchema-chema uchiti hauna shamwari nepo iwe uri kungoti kwati-kwati nevezera rako here? Kuita izvozvo ndiko kwatinoti kufa nenyota makumbo ari mumvura!

Amai vangu vakandikurudzira kuti nditaure nevanhu vakuru kwandiri. Vakandiudza kuti ndichatozoona kuti ndine nyaya dzakawanda dzokutaura nevanhu ivavo. Zvavaitaura chaiva chokwadi, iye zvino ndava neshamwari dzakawanda!”—Helena, 20.

Iva munhu anogona kutaura nevamwe zvakanaka. Chinokosha (1) kuteerera, (2) kubvunza mibvunzo, uye (3) kunyatsoratidza kuti unofarira vamwe.—Jakobho 1:19.

Ndinoedza kuteerera panzvimbo pokuti ndingova ini ndiri kutaura. Uye pandinenge ndava kutaura, handingotauri zvakawanda nezvangu kana kutaura zvakaipa nezvevamwe.”—Serena, 18.

Kana munhu akataura nezvechimwe chinhu chandisingazivi, ndinomukumbira kuti anyatsonditsanangurira, izvo zvinobva zvaita kuti anyanye kutaura ini ndichiteerera.”—Jared, 21.

Ndiri munhu anonyara, saka ndinotozvimanikidza kutaura nevamwe. Asi kana uchida kuva neshamwari, itawo zvinhu zvinoita kuti ufarirwe. Saka iye zvino ndava kutaura nevanhu.”—Leah, 16.