Enda pane zvauri kuda

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Mwari Anoda Kutibatsira

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Mwari Anoda Kutibatsira

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Mwari Anoda Kutibatsira

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Mwari Anoda Kutibatsira