Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Jehovha Anonunura vaIsraeri

EKSODHO 13:17-15:21

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

 

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Jehovha Anonunura vaIsraeri

EKSODHO 13:17-15:21

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

 

Dzimwe Nyaya Pachikamu Chino

Kuratidza Ushingi

Dzidzisai vana venyu zvinhu zvinoita kuti munhu ave neushingi.

Kusarudza Kushumira Jehovha

Mirayiridzo iyi inogona kukubatsirai kuti mudzidzise vana venyu zvavangaita kuti vafare pakushumira Jehovha.

Mudzimu Mutsvene Unotipa Sei Simba Rokushumira Jehovha?

Shandisai pepa rino kuti mubatsire vana venyu kudzidza kuti Jehovha anotisimbisa sei nemudzimu mutsvene wake.