Enda pane zvauri kuda

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Jakobho naIsau

GENESISI ZVITSAUKO 25-33

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Jakobho naIsau

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Jakobho naIsau

GENESISI ZVITSAUKO 25-33

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Jakobho naIsau