Dhaunirodha kadhi iri remunhu womuBhaibheri wodzidza nezvaAroni, mukoma waMosesi, uyo akava mupristi mukuru wokutanga wevaIsraeri. Prinda, cheka, peta nepakati, uye chengeta.