Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nyaya yomuBhaibheri Ine Mifananidzo

Vanakomana vaJakobho

Verenga nezvevanakomana 10 vaJakobho vakatengesa munin’ina wavo Josefa kuti ave muranda. Verenga nyaya ine mifananidzo paIndaneti kana kuti yakaita zvokupirindwa.

 

Dzimwe Nyaya Pachikamu Chino

Dhanieri Anoteerera Jehovha

Dhanieri akaendeswa kure nevabereki vake. Aizoramba achiteerera Jehovha here ava ikoko?

Jehovha Anokanganwira Zvikuru

Mambo Manase akaita zvemashiripiti, akanamata vanamwari venhema, uye akauraya vanhu vakanga vasina mhosva. Asi Jehovha akamuregerera. Nyaya iyi inotidzidzisei nezvekuregerera?

Jehovha Anoita Kuti Soromoni Ave Akachenjera

Mambo Soromoni ainge akachenjera kupfuura mamwe madzimambo ese aiva panyika. Akasvika sei pakuva akachenjera? Ndezvipi zvaakazokanganisa?