Chii chakaita kuti Samsoni ave nesimba rakawanda chaizvo? Verenga nyaya yomuBhaibheri ine mifananidzo paIndaneti kana kuti ita zvokuiprinda.