Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

NYAYA DZOMUBHAIBHERI DZINE MIFANANIDZO

Noa Anotenda Muna Mwari

Inzwa nezvaNoa, uyo akavaka areka hombe kuti aponese mhuri yake nemhuka. Verenga nyaya yemuBhaibheri ine mifananidzo paIndaneti kana kuti ita zvekuiprinda.

Dzimwe Nyaya Pachikamu Chino

Dhanieri Anoteerera Jehovha

Dhanieri akaendeswa kure nevabereki vake. Aizoramba achiteerera Jehovha here ava ikoko?

Jehovha Anokanganwira Zvikuru

Mambo Manase akaita zvemashiripiti, akanamata vanamwari venhema, uye akauraya vanhu vakanga vasina mhosva. Asi Jehovha akamuregerera. Nyaya iyi inotidzidzisei nezvekuregerera?

Jehovha Anoita Kuti Soromoni Ave Akachenjera

Mambo Soromoni ainge akachenjera kupfuura mamwe madzimambo ese aiva panyika. Akasvika sei pakuva akachenjera? Ndezvipi zvaakazokanganisa?