Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

NYAYA YEMUBHAIBHERI INE MIFANANIDZO

Jehovha Anoita Kuti Soromoni Ave Akachenjera

Munyaya ino yemuBhaibheri, ona kuti Mambo Soromoni akasvika sei pakuva akachenjera uye kuti akazoita sei zvinhu zveupenzi. Verenga nyaya yemuBhaibheri ine mifananidzo paIndaneti kana kuti ita zvekuiprinda.

Dzimwe Nyaya Pachikamu Chino

Dhanieri Anoteerera Jehovha

Dhanieri akaendeswa kure nevabereki vake. Aizoramba achiteerera Jehovha here ava ikoko?

Jehovha Anokanganwira Zvikuru

Mambo Manase akaita zvemashiripiti, akanamata vanamwari venhema, uye akauraya vanhu vakanga vasina mhosva. Asi Jehovha akamuregerera. Nyaya iyi inotidzidzisei nezvekuregerera?

Abrahamu Anova Shamwari yaMwari

Mwari akadaidza Abrahamu kuti ishamwari yake. Tingava sei shamwari dzaMwari?