Dzidza nezvaAdhamu naEvha avo vakaita zvavaingoda chete, izvo zviri kukanganisa vanhu vese mazuva ano. Verenga nyaya yomuBhaibheri ine mifananidzo paIndaneti kana kuti ita zvokuiprinda.