Tsvaga unhu hwakanaka hunoenderana nehwaiva naRute.