Enda pane zvauri kuda

KUDZIDZISA PACHISHANDISWA MIFANANIDZO

Soromoni Anoita Nokuchenjera

Dhaunirodha uye prinda nyaya iyi uye dzidza nezvaMambo Soromoni.