Dhaunirodha uye prinda nyaya iyi uye dzidza nezvaMambo Soromoni.