Ronga mabhii anoumba zita raMwari, wobva watsvaga kuti zita rake rinorevei.