Enda pane zvauri kuda

Mariya—Aida uye Aizvininipisa

Mariya—Aida uye Aizvininipisa

Ngatitevedzerei zvakaitwa naMariya tifadze Jehovha

Onawo

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Mariya—Aida Uye Aizvininipisa

Tinogonawo kuita saMariya toramba takavimbika kuna Jehovha pasinei nezvatingasangana nazvo.