Enda pane zvauri kuda

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 2)

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 2)

Imbawo nevamwe kuti ubate nemusoro mamwe mabhuku 16 eMagwaro echiHebheru.

Onawo

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 2)

Shandisa makadhi aya kuti akubatsire kubata nemusoro mabhuku emuBhaibheri kubva kuna Jeremiya kusvika kuna Maraki.