Tinogona kuva shamwari dzaJehovha nokuimba nziyo. Imba pamwe chete naKuda naSarudzai nezvekukomborerwa kwaunoitwa kana ukateerera Jehovha.