Tinogona kunyengetera kuna Jehovha uye anotinzwa pasinei nokuti tiri kupi kana kuti tiri kuitei.