Enda pane zvauri kuda

Chidzidzo 29: Zvininipise

Chidzidzo 29: Zvininipise

Jehovha anoda vanhu vanozvininipisa. Ungaita sei kuti uzvininipise?

Onawo

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Zvininipise

Dzidza nezvekuzvininipisa kubva pavanhu vemuBhaibheri.