Enda pane zvauri kuda

Chidzidzo 13: Jehovha Achakubatsira Kuti Usatya

Chidzidzo 13: Jehovha Achakubatsira Kuti Usatya

Unombotya here kuudza vamwe nezvaJehovha? Jehovha angakubatsira sei kuti usatya?

Onawo

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Jehovha Angakubatsira Sei Kuti Usatya?

Jehovha achakubatsira kuti usatya sekasikana kechiIsraeri.