Enda pane zvauri kuda

Chidzidzo 21: Unogona Kuva Nemwoyo Murefu!

Chidzidzo 21: Unogona Kuva Nemwoyo Murefu!

Ungaita sei kuti uve nemwoyo murefu saJehovha?

Onawo

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Ungava Sei Nemwoyo Murefu?

Ndepapi pamwe paungaratidza kuti une mwoyo murefu?