Enda pane zvauri kuda

Chidzidzo 34: Batsira Vamwe

Chidzidzo 34: Batsira Vamwe

Ndezvipi zvimwe zvaungaita kuti utevedzere Jesu paakati: “Ndinoda”?

Zvimwe Zvaunogona Kufarira

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Batsira Vamwe

Tinoda kubatsira hama dzedu dzinoshaiwa sekubatsira kwakaita Jesu murume aiva nemaperembudzi.

MAVHIDHIYO

Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha

Dzidza kubva kuvanhu vanotaurwa muBhaibheri vakava shamwari dzaJehovha

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI

Mavhidhiyo Uye Mabasa Ekuita Evana

Shandisa mabasa aya ekuita anonakidza anodzidzisa zvemuBhaibheri kuti ubatsire mwana wako kuziva tsika dzakanaka dzinodiwa naMwari.