Ungatanga sei kutaura nevamwe nezveParadhiso? Ona kuti ungazviita sei.