Enda pane zvauri kuda

Nzira Yekuratidza Vamwe Rudo

Nzira Yekuratidza Vamwe Rudo

Jesu akatiratidza zvatingaita kuti tide vemumhuri medu uye vavakidzani vedu. Ngationei kuti tingazviita sei.

Zvimwe Zvaunogona Kufarira

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—NZIYO

“Iyi Ndiyo Nzira” (Rwiyo 54)

Zvii zvaungaita kuti uteerere inzwi raMwari wotevera tsoka dzaJesu?

NYAYA DZINOGARA DZICHIBUDA

Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha—Mabasa Ekuita

Shandisai mabasa ekuita aya kuti mudzokorore zvamakadzidza pamavhidhiyo anonzi Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha, mokurukura pfungwa dzirimo nevana venyu.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI

Mavhidhiyo Uye Mabasa Ekuita Evana

Shandisa mabasa aya ekuita anonakidza anodzidzisa zvemuBhaibheri kuti ubatsire mwana wako kuziva tsika dzakanaka dzinodiwa naMwari.