Enda pane zvauri kuda

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 1)

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 1)

Dzidzira kubata nemusoro mabhuku emuBhaibheri! Ngatitangei nemamwe Magwaro echiHebheru.

Onawo

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 1)

Dzidzira kubata nemusoro mazita emabhuku ari muBhaibheri kubva kuna Genesisi kusvikira kuna Isaya.

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 2)

Dzidzira kubata nemusoro mazita emabhuku ari muBhaibheri echiHebheru kubva kuna Jeremiya kusvika kuna Maraki.

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

Bata Nemusoro Mabhuku emuBhaibheri (Chikamu 3)

Dzidzira kurongwa kwakaitwa mabhuku echiKristu echiGiriki kubva pana Mateu kusvika pana Zvakazarurwa.