Dzidzira kubata nemusoro mabhuku emuBhaibheri! Ngatitangei nemamwe Magwaro echiHebheru.