Enda pane zvauri kuda

Ita Kuti Chokwadi Chive Chako

Ita Kuti Chokwadi Chive Chako

Tinogona kuva shamwari dzaJehovha kana tikaita kuti chokwadi chive chedu. Ngationei kuti tingazviita sei.

Onawo

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA

Ita Kuti Chokwadi Chive Chako (Rwiyo 56)

Wakaita kuti chokwadi chive chako here?