Enda pane zvauri kuda

Ndoenda Kuna Jehovha

Ndoenda Kuna Jehovha

Unombonzwa kutya, kusuwa kana kutsamwa here? Dzidza kuti ungaita sei kuti ubatsirwe naJehovha.

Vabereki verengai nevana venyu VaFiripi 4:6, 7, mokurukura navo vhesi yacho.

Dhaunirodhai moprinda pepa iri.

Kana mapedza kuona vhidhiyo inonzi Ndoenda Kuna Jehovha, batsirai mwana wenyu kuti afunge kuti angashandisa sei zvabuda muvhidhiyo. Kurukurai nemwana wenyu mibvunzo yakanyorwa neruvara rwegirini. Kana mapedza vabatsirei kunyora pasi mhinduro dzemibvunzo yakanyorwa neruvara rwepepuru.

Zvimwe Zvaunogona Kufarira

NYAYA DZINOGARA DZICHIBUDA

Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha—Mabasa Ekuita

Shandisai mabasa ekuita aya kuti mudzokorore zvamakadzidza pamavhidhiyo anonzi Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha, mokurukura pfungwa dzirimo nevana venyu.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI

Mavhidhiyo Uye Mabasa Ekuita Evana

Shandisa mabasa aya ekuita anonakidza anodzidzisa zvemuBhaibheri kuti ubatsire mwana wako kuziva tsika dzakanaka dzinodiwa naMwari.