Enda pane zvauri kuda

Iva Muparidzi Asina Kubhabhatidzwa

Iva Muparidzi Asina Kubhabhatidzwa

Mwana wenyu anoziva here zvinhu zvinodiwa kuti azova muparidzi asina kubhabhatidzwa? Zvinhu zviri pasi apa zvichamubatsira.

Vabereki, verengai nevana venyu Mateu 21:16 mokurukura navo vhesi yacho.

Dhaunirodhai moprinda pepa iri.

Mwana wenyu ava kukwanisa kuva muparidzi asina kubhabhatidzwa here? Shandisai chimwe chezvinhu zviri pasi apa pakunamata kwenyu kwemhuri. (1) Onai vhidhiyo iri kutaurwa. (2) Itai basa riri kutaurwa. (3) Pindurai mubvunzo kana kuti itai zvamuri kunzi muite. Shandisai mapepa ari pasi apa kuti muzive kuti ndezvipi zvamapedza kuita.

Zvimwe Zvaunogona Kufarira

NYAYA DZINOGARA DZICHIBUDA

Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha—Mabasa Ekuita

Shandisai mabasa ekuita aya kuti mudzokorore zvamakadzidza pamavhidhiyo anonzi Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha, mokurukura pfungwa dzirimo nevana venyu.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI

Mavhidhiyo Uye Mabasa Ekuita Evana

Shandisa mabasa aya ekuita anonakidza anodzidzisa zvemuBhaibheri kuti ubatsire mwana wako kuziva tsika dzakanaka dzinodiwa naMwari.