Enda pane zvauri kuda

Zvinotaurwa Nevamwe Nezvekwakabva Upenyu

Chiremba Weuropi Anotsanangura Kutenda Kwake

Purofesa Rajesh Kalaria vanotaura nezvebasa ravo uye zvavanotenda. Chii chakaita kuti vafarire zvesainzi? Chii chakaita kuti vazochinja zvavaitenda nezvematangiro akaita upenyu?

Irène Hof Laurenceau: Chiremba Wemabhonzo Anotsanangura Kutenda Kwake

Basa rake rekuisira makumbo akagadzirwa nevanhu rakaita kuti atange kusava nechokwadi nezvaaitenda zvekuti zvinhu zvakaita zvekushanduka shanduka.

Monica Richardson: Chiremba Anotsanangura Kwake

Aisava nechokwadi kuti zvinhu zvinoitika mwana paanoberekwa zvakangoitika zvega here kana kuti zvakaitwa neMusiki. Neruzivo rwake sachiremba, zvii zvaakazoona?

Musayendisiti Anoongorora Nezvevana Vari Mudumbu Anotsanangura Kutenda Kwake

Purofesa Yan-Der Hsuuw aimbofunga kuti zvinhu zvakaita zvekushanduka-shanduka, asi akachinja mafungiro ake paakazova musayendisiti anoita zvekutsvakurudza.

Chiremba Mukuru Wokuvhiya Anotsanangura Kutenda Kwake

Kwemakore akawanda, chiremba Guillermo Perez aiti zvinhu zvakavapo nokushanduka-shanduka, asi iye zvino ava kunyatsotenda kuti Mwari ndiye akatisika. Zvii zvakaita kuti achinje zvaaifunga?

Nyanzvi Yekugadzira Masoftware Inotsanangura Kutenda Kwayo

Dr. Fan Yu pavakatanga kuongorora zvinhu zvine chekuita nemaths, vaibvuma dzidziso yeevolution. Iye zvino vava kubvuma kuti Mwari ariko. Chii chakaita kuti vadaro?

Massimo Tistarelli: Nyanzvi yeRobotics Inotsanangura Kutenda Kwayo

Madiro aiita zvesainzi akazoita afunge patsva nezvenyaya yeevolution.

“Ndinonyatsobvuma Kuti Musiki Ariko”

Frédéric Dumoulin akaodzwa mwoyo nezvaiitika mumachechi akapedzisira ava kuti hakuna Mwari. Kudzidza kwaakaita Bhaibheri uye kuongorora masikirwo akaitwa zvinhu kwakamubatsira sei kuti abvume kuti Musiki ariko?

Musayendisiti Anotsanangura Kutenda Kwake

Ona uchapupu hwesayenzi hwaakaona uye kuti sei achitenda muShoko raMwari.

Petr Muzny: Purofesa Wezvemitemo Anotsanangura Kutenda Kwake

Akaberekerwa munyika yaiva neutongi hwechiCommunist. Zvaionekwa sezvisina musoro kufunga kuti kune Musiki. Inzwa kuti chii chakaita kuti achinje mafungiro ake.