Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvakangoitika Zvega Here?

Mhuka Dzisingagari Mumvura

Mvere dzeMbiti Yemugungwa

Dzimwe mhuka dzemumvura dzinotoda mafuta akawanda kuti dzirambe dzichidziyirwa. Asi zvinoitwa nembiti yemugungwa zvakasiyana nezvinoitwa nedzimwe mhuka.

Mashandiro Anoita Ndebvu Dzekatsi

Nei masayendisiti achigadzira michina inoshanda semashandiro endebvu dzekatsi?

Kufembedza Kunoita Imbwa

Zvii zvinoitwa nemhino yembwa zvinoita kuti nyanzvi dzesainzi dzide kuitevedzera pakugadzira zvinhu?

Zvisikwa Zvemumvura

Shepi Yematemhe Ehozhwa

Zvakaita matemhe ehozhwa zvinodzidzivirira.

Tutambo Twehozhwa Inonzi Marine Mussel

Hozhwa idzi dzinonamira pazvinhu dzichishandisa tutambo tutete tete. Kunzwisisa mashandiro anoita tutambo utwu kunogona kubatsira pakugadzira zvinhu zvinenge zvichida kunamirwa pazvivako kana kuti pakubatanidza nyama nemabhonzo.

Kuchinja Mavara Kunoita Cuttlefish

Mainjiniya ari kuedza kutevedzera zvinoitwa necuttlefish nekugadzira hembe dzinokwanisa kuchinja mavara pasina kana sekondi.

Ruoko Runoshamisa rweOctopus

Pavakaongorora ruoko rweoctopus, mainjiniya akabva agadzira ruoko rwerobhoti rwunokwanisa kuita zvakawanda.

Ganda rePilot Whale Rinozvichenesa Rega

Nemhaka yei makambani ane zvikepe achifarira zvinoitwa nehove iyi?

Kushandisa Maungira Kunoita Dolphin

Nyanzvi dzesainzi dziri kuedza kutevedzera zvinoitwa nemhuka idzi kuti dzizive zvakadzipoteredza.

Muswe weSeahorse

Seahorse ihove ine muswe unoshamisa uye mainjiniya anoita zverobotics ari kuutevedzera pakugadzira zvinhu.

Shiri

Kubhururuka Kweshiri Inonzi Bar-Tailed Godwit

Ziva nezveshiri iyi yakabhururuka kwemazuva masere, chinova chinhu chakashamisa vanhu zvikuru.

Mhuka Dzinokandira Mazai

Muswe weChidhambakura

Chidhambukura ichi chinojamba sei kubva pasi kuenda kumadziro?

Mazino Egarwe

Mazino aro ane simba kudarika simba remazino eshumba, asi anogona kunzwa chero chinhu chidiki-diki chinenge chaagumha. Rinozviita sei?

Zvipukanana

Kumhara Kunoita Nyuchi

Kumhara kunoita nyuchi kunobatsira sei pakugadzirwa kwemaflying robots?

Mutsipa Wesvosve

Kapuka aka kanozvigona sei kusimudza zvinhu zvinorema kukadarika?

Kuzvichenesa Kunoita Svosve

Svosve iri rinofanira kugara rakachena kuti rirarame. Rinozviita sei?

Chinoita Kuti Svosve rekuSahara Desert Risatsva Nezuva

Svosve iri rinokwanisa kushingirira kupisa kwezuva kupfuura dzimwe mhuka. Chii chinoita kuti rikwanise kuita izvi?

Upenyu Hwenyenze

Zvipembenene izvi zvinoshamisa. Zvinongooneka kwemavhiki mashoma kamwe chete mumakore 13 kana kuti 17.

Chii Chinoita Kuti Mhashu Dzisabonderana?

Chii chinobatsira mhashu kuti dzisabonderana padzinobhururuka?

Mafambiro echiNyamututa

Chinyamututa chinoziva sei kwachiri kuenda? Uye chii chatinogona kudzidza kubva pamafambiro achinoita?

Kubhururuka kweNhunzi Inonzi Fruit Fly

Nhunzi iyi inokwanisa kupidiguka-pidiguka sezvinoita ndege diki dzehondo dzinonzi mafighter jets, uye inokwanisa kuzviita munguva iri pasi pesekondi.

Miti, Maruva Nezvimwewo

Ruvara Runopenya rweBlue rwePollia Berry

MaPollia berry haana muto weblue, asi ndiwo chete ane ruvara rweblue runopenya kupfuura rwemimwe michero yese. Chii chinoita kuti ave neruvara rwakadaro?