Enda pane zvauri kuda

Tsika Dzakapinda Muropa

Tsika

Kuzvidzora Pakuita Zvawakajaira

Zvidzore pazvinhu zvaunoita, wojaira kuita zvinhu zvakanaka.

Ndingakunda Sei Miedzo?

Inzwa zvinhu zvitatu zvinogona kukubatsira kukunda miedzo.

Fodya, Madrugs Uye Doro

Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here Kana Wakapindwa Muropa Nemadhiragi?

Zvinhu 4 zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kukubatsira kusiya tsika yakakupinda muropa.

Ungaita Sei Kuti Uzive Pekugumira Pakunwa Doro?

Zvinhu 5 zvinogona kukubatsira kuti unwe zvine mwero, kunyange kana uine zviri kukunetsa.

Bhaibheri Rinoti Chii Nezvedoro? Pane Chakaipa Here Nekurinwa?

Bhaibheri rinototaura zvakanakira waini nedoro.

Zvii Zvandinofanira Kuziva Panyaya Yekunwa Doro?

Inzwa zvaungaita kuti udzivise kunetsana nemapurisa, kusvibisa zita rako, kushungurudzwa pabonde, kupindwa muropa, uye kufa.

Mwari Anoona Sei Kusvuta?

Bhaibheri haritombotauri nezvefodya, saka tingaziva sei?

Kusvuta Kwakaipa Here?

Mubvunzo uyu ungapindurwa sei iro Bhaibheri risingatauri nezvekusvuta?

Ndakatanga Kufinhwa Nemararamiro Andaiita

Dmitry Korshunov aiva chidhakwa chisingaiti, asi akazochinja. Tarisa vhidhiyo iyi uone chakamubatsira kuti achinje zvakadaro.

Mafoni, Makombiyuta, TV Nezvimwewo

Ngwarira Mashoko Enhema

Nhau dzenhema, mashoko enhema uye mashoko ekuchera vamwe zvazara uye zvinogona kukukanganisa.

Zvii Zvandinofanira Kuziva nezvemaVideo Game?

Ane zvaakanakira uyewo zvaakaipira zvaunogona kunge usina kumbofunga nezvazvo.

Chii Chiri Kudzora Chimwe​—Ndiwe Here Kana Kuti Ifoni Yako?

Uri kugara munyika ine mafoni asi haafaniri kukudzora. Unoziva sei kana wava kungoti sika-sika nefoni yako? Kana uine dambudziko iroro, ndezvipi zvaungaita kuti urigadzirise?

Kubheja

Mwari Anoti Kudii Panyaya Yekubheja?

Bhaibheri harina parinonyatsotaura nezvekubheja, saka tingaziva sei kuti Mwari anoti kudii panyaya iyi?

Zvinonyadzisira

Zvinonyadzisira Hazvikuvadzi Here?

Kuona zvinonyadzisira kunokanganisa sei vanhu uye mhuri?

Kuona Zvinonyadzisira Kwakaipirei?

Kuona zvinonyadzisira kwakafanana papi nokusvuta fodya?

Ndoita Sei Kana Ndisingachakwanisi Kurega Kuona Zvinonyadzisira?

Bhaibheri rinogona kukubatsira kunzwisisa zvinorehwa nokuona zvinonyadzisira

Bhaibheri Rinotii Nezvekuona Zvinonyadzisira Uye Kutaura Nezvebonde Paindaneti?

Zvinhu zvinovaraidza asi zvichibudisa nyaya dzebonde zvazara kwose-kwose. Kuwanda kwazvo kunoreva here kuti kuzviona kana kuzviverenga hakuna kuipa?