Enda pane zvauri kuda

Chinyorwa Chekare Chine Zita raMwari

Chinyorwa Chekare Chine Zita raMwari

Nyanzvi dzinoratidza kuti zvinyorwa zvekare zvine zita raMwari zvinotsigira sei chisarudzo chekuti zita raJehovha ridzorerwe marinofanira kunge riri muMagwaro echiKristu echiGiriki.