Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zita raMwari ndiJesu Here?

Zita raMwari ndiJesu Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Jesu pachake aizviti “Mwanakomana waMwari.” (Johani 10:36; 11:4) Jesu haana kumbozviti ndiMwari Wemasimbaose.

Jesu aitonyengetera kuna Mwari. (Mateu 26:39) Uye paaidzidzisa vateverei vake kunyengetera, Jesu akati: “Baba vedu vari kumatenga, zita renyu ngaritsveneswe.Mateu 6:9.

Jesu akataura zita raMwari paakataura mashoko akanga ari mune imwe ndima yeMagwaro ekare yaiti: “Inzwa, haiwa iwe Israeri, Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete.Mako 12:29; Dheuteronomio 6:4.