Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mwari Utatu Here?

Mwari Utatu Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Zvitendero zvakawanda zvechiKristu zvinodzidzisa kuti Mwari Utatu. Asi chimboona zvinotaurwa nebhuku rinonzi Encyclopædia Britannica: “Shoko rokuti Utatu kana kuti dzidziso yacho hazviwaniki muTestamende Itsva . . . Dzidziso iyi yakatanga zvishoma nezvishoma kwemazana emakore uye pachiwanzova nokukavadzana chaizvo nezvayo.

Kutaura chokwadi, Mwari anotaurwa nezvake muBhaibheri hapana paanomborondedzerwa sechikamu pana vanamwari vatatu. Ona zvinotaurwa nemavhesi aya eBhaibheri:

Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete.Dheuteronomio 6:4.

Imi, mune zita rokuti Jehovha, imi moga ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose.Pisarema 83:18.

Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.Johani 17:3.

Mwari anongova mumwe chete.VaGaratiya 3:20.

Sei zvitendero zvakawanda zvechiKristu zvichiti Mwari Utatu?