Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvakanaka Here Kuti Murume Nomudzimai Vagare Vose Vasina Kuroorana Kunyange Vachidanana?

Zvakanaka Here Kuti Murume Nomudzimai Vagare Vose Vasina Kuroorana Kunyange Vachidanana?

Mhinduro yeBhaibheri

Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti “Mwari achatonga zvifeve.” (VaHebheru 13:⁠4) Shoko rechiGiriki rokuti “ufeve” ndipor·neiʹa, uye rinosanganisira kuita bonde musati maroorana. Saka, zvakaipa pamberi paMwari kuti murume nomudzimai vasati varoorana vagare vose kunyange zvazvo vaine tarisiro dzokuzoroorana.

Ko kana vanhu vacho vachidanana chaizvo? Mwari anoti vanofanira kutanga varoorana vasati varara vese. Mwari ndiye akatisika kuti tide mumwe munhu uye tinzwe tichidiwa. Rudo ndihwo unhu hukuru pane hwose huna Mwari. (1 Johani 4:⁠8) Saka ane zvikonzero zvakanaka paanotaura kuti bonde nderevanhu vakaroorana chete.